zdjecie

-

miejscowość: Lublin, Hajdów
cena: 160 000,00 zł

cena: 160 000,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 3 200,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 4 640,00 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 1 067,20 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 755,00 PLN Wynagrodzenie notariusza: 1 510,00 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 173,65 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 347,30 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 169 835,85 PLN Cena końcowa: 170 964,50 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.