zdjecie

-

miejscowość: Jastków, Słoneczny Jastków
powierzchnia: 142,20 m2
cena: 970 000,00 zł

cena: 970 000,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 24 250,00 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 5 577,50 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 2 780,00 PLN Wynagrodzenie notariusza: 5 560,00 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 639,40 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 1 278,80 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 1 003 246,90 PLN Cena końcowa: 1 006 866,30 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.